Choroby wewnętrzne

R

Diagnozowanie i leczenie chorób układu ruchu

R

Prowadzenie pacjentów w podeszłym wieku

R

Diagnozowanie i leczenie chorób układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, nerwowego, rozrodczego

R

Prowadzenie pacjentów z chorobami przewlekłymi

R

Diagnozowanie i leczenie chorób endokrynologicznych

R

Diagnostyka i leczenie chorób serca