Choroby wewnętrzne

  • diagnozowanie i leczenie chorób układu ruchu.
  • prowadzenie pacjentów z chorobami przewlekłymi.
  • prowadzenie pacjentów w podeszłym wieku.
  • diagnozowanie ileczenie chorób endokrynologicznych.
  • diagnozowanie i leczenie chorób układu pokarmowego, oddechowego,moczowego, nerwowego, rozrodczego.
  • diagnostyka i leczenie chorób serca.